Esittely


Maitolaiturimaisteri Jaana Laamanen on Tampereella asuva mikkeliläinen kansatieteilijä, entinen kulttuurisihteeri, nykyinen tutkijan koulutuksen saanut tutkija. Kulttuuri- ja museoalan sekatyöläinen, joka muistitietoon mieltyneenä tallentaa ja tutkii sitä, työtilanteesta riippuen, milloin työkseen milloin harrastuksekseen.

Muistitietopohjaisia kirjoja on valmiina kolme, ja kaksi on valmisteilla. Valikoista pääset tustustumaan näihin kirjoihin tarkemmin. Maitolaiturimaisterin voi kutsua myös viralliselle tai vapaamuotoiselle esitelmöinti / asiantuntijavierailulle. Esiintyjänä hän on kokenut ja kohtuuhintainen.

Savolaisia arvostellaan siitä, kuinka he ovat usein jollain epäsuoralla tavalla kehumassa itseään. Minä en ymmärrä tuollaista väitettä ollenkaan, vaikka minulla on niin harvinainen ammatti, että meitä ei ole muita koko maailmassa. No, leikki sikseen. Maitolaiturimaisteri ei kuitenkaan ole itseni keksimä titteli. Sen jäljet johtavat 1990-luvun alun Jyväskylään. Maidon tonkkakuljeltusaiheinen graduni oli vasta alkutekijöissään, kun toimittajat alkoivat kysellä Jyväskylän yliopiston puhelinvaihteesta maitolaiturimaisteria.

Sähköposti:
jaana[at]maitolaiturimaisteri.fi