Etsintäkuulutus


Romanit ovat jääneet maamme sotahistoriassa liian vähälle huomiolle. Näin ajatteli Hilkka Lindgren ja alkoi kysellä kirjalle tekijää. Nyt hän on mukana kirjaprojektissa romani- kulttuurin asiantuntijana ja aineiston keruussa romaniväestön keskuudessa. Tutkija FT Jaana Laamanen tarttui varsin kiinnostavaan ja haasteelliseenkin aiheeseen. Ilman Hilkan sitoutunutta apua hän ei olisi tähän työhön ryhtynyt. Kirjaprojekti käynnistyi 1.7.2021 Suomen tietokirjailijat ry:n puolivuotisen työskentelyapurahan turvin. Suunnitelman mukaan, edellyttäen että kirjaprojektin jatkorahoitus järjestyy, kyseinen tietokirja valmistuu loppuvuodesta 2023.

Seuraa kysymys: Oletteko "törmänneet", sotilaisiin, suojeluskuntalaisiin, sotilaspoikiin, lottiin, pikkulottiin, työvelvollisiin tai muihin sotatyötä sota- tai kotirintamalla tehneisiin romaneihin / mustalaisiin? Jäljitän heitä koskevaa tietoa, muistitietoa, tarinoita ja kokemuksia ym., joita on tallentunut mm. haastatteluihin, muistelmiin, päiväkirjoihin, kirjeisiin, käsikirjoituksiin, kirjallisuuteen, lehtijuttuihin, arkistoaineistoihin, kyselyihin ja valokuviin. Sodat koskevat Suomen sisällissotaa, heimosotia, talvi- ja jatkosotaa sekä Lapin sotaa.

Kiitos vinkeistä ja linkeistä jo etukäteen.

Tampereella 23.7.2021

Jaana Laamanen, tutkija FT
jaana@maitolaiturimaisteri.fi